Akce

 

bude... (... bude)
... bylo (bylo...)

nahoru

 

nahoruVeřejné setkání klubu Saintpaulia 30. 4. 2011, Praha - Troja

 

V sobotu 30. 4. 2011 se uskutečnilo tradiční jarní setkání členů specializované základní organizace Českého zahrádkářského svazu Saintpaulia v technickém zázemí Botanické zahrady hl. m. Prahy v pražské Troji.

Setkání se opravdu vydařilo. Bylo tentokrát poprvé pojato jako dvoudenní a bohatý program byl připraven pro členy i jejich rodinné příslušníky. Tímto bychom chtěli poděkovat Botanické zahradě – a zejména RNDr. Evě Smržové - za poskytnuté zázemí, skvělý servis a umožnění prohlídky skleníku Fata Morgana, venkovní expozice a vinice sv. Kláry včetně večerního posezení ve sklípku, zprostředkování návštěvy Zoologické zahrady a Trojského zámku pro naše nejbližší a přípravu celého programu.

Prostor v provozní chodbě vedle zásobních skleníků jsme měli vyzkoušený z minulého roku a opět nám velmi dobře posloužil jako místo pro setkání, členskou schůzi i výstavku pro veřejnost, otevřenou od 13 hodin. Fialek i dalších rostlin, především streptokarpů, se opět sešlo velké množství. Pod tradičním pohoštěním se opět prohýbaly stoly a ochutnávaly se dobrůtky z našich domácích kuchyní.

Dopoledne proběhla členská schůze, kde jsme probrali především další vývoj klubu a připravované akce. Milé bylo seznámení s novými členy i tradiční blahopřání k životním jubileím. Nezapomnělo se ani na pravidelnou soutěž o nejkrásnější fialku, tentokrát rozšířenou o novou kategorii - Streptocarpus (asi bude načase celou soutěž přejmenovat... ;-). Opět poděkování Botanické zahradě - za přispění cenami do soutěže.

 • Fialka standard
  1. Hana Hanáková - EK-Nautilus
  2. Eva Kalužová - Music Box Dancer
  3. Hana Hanáková - Bubble Gum Charm

 • Fialka mini
  1. Ivana Malovaníková - Teeny Bopper
  2. Věra Vaňurová - Silly Girl
  3. Jan Stanzel - Rob's Antique Rose

 • Fialka převislá
  1. Ivana Repaňová - Pacific Pearl
  2. Ivana Repaňová - Rob's Miriwinni Sport
  3. Eva Kalužová - Teen Trail

 • Streptokarpus
  1. Kateřina Vašíková - Hope
  2. Kateřina Vašíková - Bristol's Moon Mist
  3. Jana Daníčková - Nia

 • Ostatní podpětovité
  • zvláštní ocenění Vlaďka Karásková
Music Box DancerBubble Gum Charm
Teeny BopperRob's Antique Rose
Pacific Pearlstreptocarpus Hope
streptocarpus Bristol's Moon Mistsinningia Gabriel's Horn

Celý den bylo nádherné počasí, což přilákalo do Botanické zahrady plno návštěvníků, a zájem o fialky byl opět velký. V odpoledních hodinách nadešlo loučení s těmi, kdo už se postupně začali rozjíždět k domovům. Ti, kteří zůstali, se posléze přesunuli do sklípku na vinici sv. Kláry, kde se jedlo, pilo, ale hlavně povídalo do pozdních nočních hodin.

vinice sv. Kláryvstup do sklípku
moderní vybavení na výrobu vínauložení lahví...je třeba komentář?

Následující den jsme se sešli sice již v omezeném počtu, leč odhodlaní projít si historické zahrady kolem Pražského hradu za každého počasí. Jenže i když se ranní mraky roztrhaly a bylo nakonec celkem příjemně, naše odhodlání dostalo poněkud na frak. :-)

Tady je myslím záhodno trochu Martině skočit do řeči a objasnit pár okolností. Předně nám z rodinných důvodů vypadla průvodkyně, která celou vycházku nachystala, takže musela přijít ke slovu improvizace. No a dlužno přiznat, že v roli průvodců po vlastním městě jsme se my Pražáci příliš nevyznamenali (už jsem se začala doučovat ;-) - i když konečnou ránu našemu plánu zasadila hlavně zrada v podobě Jižních zahrad Pražského hradu, uzavřených z důvodu oprav kanalizace a vodovodu. Bohužel nás nenapadlo, že průchod přes Jižní do Palácových zahrad (Ledeburské, Palffyovské, Fürstenberské...), které jsme měli rovněž na programu, zůstává otevřený...- A tak jsme na Býčím schodišti udělali pěkně čelem vzad. :-(

(Na druhou stranu proč nevidět i kladné stránky – například máme program na příští pražské setkání – a to by v tom byl hrom, aby to jednou nevyšlo...! ;-)

A tak jsme toho dne viděli raně barokní Valdštejnskou zahradu na Malé Straně - se třemi kamennými kašnami, s bronzovými kopiemi soch, jež pro vévodu Albrechta z Valdštejna vytvořil dvorní sochař císaře Rudolfa II. Adrian de Vries (originály byly v roce 1648 uloupeny švédskými vojsky a dodnes zdobí zahradu královského zámku Drootningholm), s rybníčkem s rozmanitými druhy ryb a umělým ostrůvkem s plastikou Herkula (na jeho hladině také kdysi zkoušel svou loďku na parní pohon vynálezce Josef Božek), s úchvatnou salou terrenou, největší v Praze, s umělou krápníkovou stěnou a voliérou s výry, s překvapivými „plody“ na fíkovnících čili smokvoních u jižní zdi Senátu - alespoň tedy pro ty z nás, co jsme netušili, že fíky (ne plody, ale dužnatá uzavřená květenství...) na stromech přezimují a dozrávají až v létě či na podzim dalšího roku (dokonce i v našich zeměpisných šířkách), s rozkvetlými bílými a růžovými kaštany - a s pávy. Krásnými modrými a ještě krásnějšími bílými...

Valdštejnská zahrada - sala terrenaValdštejnská zahrada - střecha voliéry
Valdštejnská zahrada - růžový kaštanValdštejnská zahrada - fíkyValdštejnská zahrada - bílo-modré námluvy

...a zahradu Královskou na severní straně Hradu – největší a historicky nejcennější z hradních zahrad - s letohrádkem, který bývá označován za ukázku nejčistší renesance v architektuře mimo území Itálie, který za téměř pět století své existence sloužil mnoha různým účelům – od královských radovánek přes hvězdářskou observatoř, zřízenou Rudolfem II. a spjatou s takovými jmény jako Tycho Brahe či Johanes Kepler, přes dělostřeleckou laboratoř a výrobnu munice za Josefa II., až po Obrazárnu vlasteneckých přátel umění, zbudovanou ve druhé polovině devatenáctého století, a výstavní sál v době současné, a vystřídal řadu jmen od původního Královského letohrádku přes v různých dobách používaná označení Ferdinandeum podle svého zakladatele Ferdinanda I. Habsburského, Observatorium či Matematický dům ve své slavné éře hvězdářské, Belvedér – snad pro krásnou vyhlídku, ač toto jméno mu prý bylo přisouzeno omylem, přenesením z původního letohrádku Belvedér, jenž nechal zbudovat v roce 1715 hrabě František Valdštejn na vrcholu Letné a jenž byl již v roce 1742 za vlády Marie Terezie vyhozen do povětří francouzskými vojáky, okupujícími Prahu a donucenými k ústupu rakouským vojskem (na jeho místě byla zhruba o sto let později postavena a dodnes stojí restaurace Letenský zámeček), až po romantické pojmenování Letohrádek královny Anny podle manželky zakladatele – Anny Jagellonské, jíž byla údajně stavba věnována, avšak která se jejího dokončení (po předlouhých téměř třiceti letech) v roce 1565 nedožila, neboť zemřela již v roce 1547 po porodu 15. dítěte. Dodnes ji ale připomíná jeden z mnoha reliéfů, jimiž je letohrádek vyzdoben - na něm Ferdinand podává dámě svého srdce fíkový květ... ..
A také se slavnou Zpívající fontánou na ploše před letohrádkem, a se spoustou cizokrajných dřevin a s nádherně rozkvetlými dřevitými pivoňkami a...

Královská zahrada - Letohrádek královny Anny
Královská zahrada - Zpívající fontánaKrálovská zahrada - Zpívající fontánaKrálovská zahrada - Zpívající fontána
Královská zahradaKrálovská zahradaKrálovská zahrada

...a nakonec ještě druhou z pražských botanických zahrad – respektive první, starší - Botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty University Karlovy Na Slupi.

Stejně by šlo v každé z nich strávit hravě celý den - a my bychom byli schopni (čti „byly schopny“ ;-) stejně tak dlouho povídat... Jenže marná sláva – cesta k domovu pro mnohé daleká a povinnosti volají. A tak...

Milí přátelé, těšíme se na podzimní setkání v Brně. Přejeme všem bohaté výpěstky a hlavně hodně radosti a potěšení z nich.

...jak říká Martina – dopovíme si to v Brně!

Martina Oppolzerová
a Hanka Prokopová

Další foto ze setkání v galerii diskusního fóra (přístupné jen pro zaregistrované) a v diskusi.

nahoru

nahoru